Kimpack Energy

Türkiye’nin enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir katkı sağlayan Kimpack Energy, 56 MW kapasiteli Rüzgar Enerjisi (RES) ve Güneş Enerjisi (GES) yeni yatırımı kararı alarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Kurum kültürü olarak “doğa dostu” bir yaklaşım benimseyen Kimpack Energy, aldığı tüm yatırım kararlarında ve faaliyetlerinde çevresel ve toplumsal faydayı gözetmektedir.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kimpack Energy, 6 adet Doğalgaz motoru, 1 adet Buhar Türbini olmak üzere 27,76 MW toplam kurulu gücüyle Kimpack bünyesindeki tüm işletmelerin enerji ihtiyacını, buhar ihtiyacını, soğutma suyu ihtiyacını ve ısı ihtiyacını karşılamaktadır.